Bëhu pjesë e konkursit kombëtar për të fituar
1 vit tarifë shkolle falas
Regjistrohu më poshtë

Vetëm për maturantë

1 Vit Tarifë Shkollimi Falas

Konkursi Kombëtar për Maturantët: “Shansi i dytë”

A ke dëshiruar ndonjëherë ta kthesh kohën pas dhe të ndryshosh një ngjarje a episod të caktuar në jetën tënde?  Të kthesh pas një fjalë lënduese, a të rindërtosh një marrëdhënie?

Duke u mbështetur në historinë e mëposhtme, ne ju ftojmë të ndani mendimet tuaja në lidhje me shansin e dytë në një nga këto disiplina: Poezi, Pikturë, Video dhe Ese.

Për fituesin e secilës disiplinë, IJR Student ofron pagesën e tarifës së vitit të parë të shkollës në universitetet shtetërore.

Lexoni me vemendje historinë ku do të bazohet konkursi dhe rregullat e konkurimit!

Teksti është një  histori dashurie pa kushte dhe mundësie të dytë e një babai ndaj djalit të tij. Shpresojmë t’ju bëjë të reflektoni dhe të frymëzoheni për të krijuar.

Lexo Historinë!

“Një njeri kishte dy bij. Më i riu i tyre i tha babait: “Atë, më jep pjesën e pasurisë që më takon”. Dhe i ati ua ndau mes tyre pasurinë. Mbas pak ditësh biri më i ri mblodhi çdo gjë, shkoi në një vend të largët dhe atje e prishi gjithë pasurinë, duke bërë një jetë të shthurur. Por, si i shpenzoi të gjitha, në atë vend ra një zi e madhe buke, dhe ai filloi të jetë në hall.  Atëherë shkoi e iu ngjit pas një banori të atij vendi, i cili e çoi në arat e tij që të ruajë derrat. Dhe ai dëshironte të mbushte barkun me lendet që hanin derrat, por askush nuk ia jepte. Atëherë erdhi në vete dhe tha: “Sa punëtorëve mëditës të atit tim u tepron buka, kurse unë po vdes nga uria! Do të çohem dhe do të shkoj tek im atë dhe do t’i them: Atë, mëkatova kundër qiellit dhe para teje;  nuk jam më i denjë të quhem yt bir; trajtomë si një nga mëditësit e tu”. U çua, pra, dhe shkoi tek i ati. Por kur ishte ende larg, i ati e pa dhe dhembshuri; u lëshua vrap, ra mbi qafën e tij dhe e puthi. Dhe i biri i tha: “O atë, mëkatova kundër qiellit dhe para teje dhe nuk jam më i denjë të quhem biri yt”. Por i ati u tha shërbëtorëve të vet: “Sillni këtu rrobën më të bukur dhe visheni, i vini një unazë në gisht dhe sandale në këmbë. Nxirrni jashtë viçin e majmur dhe thereni; të hamë dhe të gëzohemi, sepse ky biri im kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri”. Dhe filluan të bënin një festë të madhe.  Djali i tij i madh ishte në ara; dhe kur u kthye dhe iu afrua shtëpisë, dëgjoi këngë e valle. Atëherë thirri një shërbëtor dhe e pyeti ç’ishte e gjitha kjo. Dhe ai i tha: “U kthye yt vëlla dhe yt atë theri viçin e majmur, sepse iu kthye djali shëndoshë e mirë”. Kur i dëgjoj këto, ai u zemërua dhe nuk deshi të hynte; atëherë i ati doli dhe iu lut të hynte.  Por ai iu përgjigj të atit dhe tha: “Ja, u bënë kaq vite që unë të shërbej dhe kurrë s’kam shkelur asnjë nga urdhërat e tu, e megjithëatë kurrë s’më dhe një kec për të bërë një festë me miqtë e mi.  Por, kur u kthye ky djali yt, që prishi pasurinë tënde me prostituta, ti there për të viçin e majmur”.  Atëherë i ati i tha: “O bir, ti je gjithmonë me mua, dhe çdo gjë që kam është jotja.  Por duhet të festojmë dhe të gëzohemi, sepse ky vëllai yt kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri”.”

Rregullat për t’u bërë pjesë e konkursit:

  •  Pjesëmarrësit duhet të jenë maturantë.
  •  Konkurimi konsiston në të shprehurit artistik të temës “Shansi i dytë” duke u bazuar në tekstin e dhënë.

Udhëzime për poezinë:

  • Poezia nuk duhet të jetë më e shkurtër se 10 vargje dhe jo më gjatë se 1 faqe A4.

Udhëzime për esenë:

  • Eseja duhet të përmbajë 500-600 fjalë. (Shkrimi ‘Times New Roman’, madhësia 12).

Udhëzime për videon:

  • Videoja duhet të jetë jo më e shkurtër se 1 minutë,  dhe jo më  gjatë se 3 minuta.

Udhëzime për pikturën 

  • Piktura mund të paraqesë një nga momentet kulmore të historisë ose diçka tjetër që i përmbahet temës “Shans i dytë.’

Pas dorëzimit, krijimet do vlerësohen nga një juri profesionale.

Afati i fundit për dorëzimin e punimeve do të jetë data 30 Shtator 2020, ora 10:00 paradite.

Të gjitha krijimet duhet të dërgohen në  info@ijr.al

Shpallja e fituesit të secilës disiplinë  do të bëhet në datën 1 Nëntor 2020.

ÇMIMET:

  • Për fituesin e secilës disiplinë, pra, pikturës, poezisë, videos dhe esesë, IJR Student ofron pagesën e tarifës së vitit të parë të shkollës në Universitetet shtetërore (nëse fituesi i disiplinës do të regjistrohet në universitet privat, IJR Student do te paguajë  ekuivalentin e tarifës së shtetërorit për atë degë).

Bëhu pjesë e konkursit duke plotësuar të dhënat e mëposhtme!

Instagram